PHP, programlama dünyasında yeri tartışıla dursun internet sitesi ve web uygulamalarının %80’e yaklaşan bölümüne hükmeden mütevazi bir interpreterdır. Ve faydalı olacağını düşündüğüm bazı tüyoları bu yazımızda söz ediyor olacağız.

 1. MVC Yapısı

  İlk etapta PHP diliyle yazılım öğrenmek isteyenlerin yaşadığı bir handikap MVC kültüründen uzak ve bir haber halde uzmanlaşma çalışmaları yapma ihtı. MVC (Model, View, Controller) Veritabani islemleri modelleri, View(Arayüz) katmanlarını ve Controller(Denetim Sınıfları) birbirininden ayırır. Bir sisteme oturtur ve olası bir kodlama karmaşının bir nebze önüne geçer. Uzun lafın kısası MVC kültürünü bir yazılımcı için şart gibi bir şey.

 2. Array Fonksiyonları

  Array komutlarına ilk zamanlar baktığınızda neden böyle yerli yersiz fonksiyonlar olduğunu sorgulayabilirsiniz. Çünkü neden bir dizinin anahtar ve değerlerinin yerini değiştirelim? Neden iki array arasındaki farkları tespit edelim? Ve fazlası. Çünkü sakla zamanı gelir zamanı hesabı her bir array fonksiyonunun kullanma zamanı gelebilir. Hatta bazen bu komutların yetersiz kaldığını zamanlarda kendiniz bir fonksiyon yazabilirsiniz. Array egzersizleri kazandırır. Örneğin değerleri object tipinde olan bir array’e değerlerin tiplerini array’e dönüştüren döngüsel bir fonksiyon yazmak ve sonucu mevcut veya yeni bir değişkene atamak bir sorununuzu çözebilir.

 3. var_dump print_r laravel dd


  Veritabanından gelen bilgileri array olarak döndürdüğümüzü varsayalım. Bize ne şekilde bilginin geldiğini görsel olarak kafamızda kurmamız gerek. Yada API kullandığımızda cevapları incelememiz ve cevap değerlerinin yolunu bulmamız gerekir. Bu ve benzeri sebeplerdendir ki var_dump print_r veya daha hoş anlaşılır sonuçlar döndüren larapack/dd kütüphanesi kullanılabilir.

 4. İki Nokta Söz dizimi:

  PHP özellikle text/html content tipinde programlanabilir yanıyla önplana çıkar. İlk kez wordpress kaynak kodlarında kullanımını farkedince zamanı geldiğimde kullanmaktan hiç çekinmediğim bir konsept. Bir örnek vererek konuyu anlayalım.

<ul>
<?php foreach($takimlar as $takim){
?>
<li><?php echo $takim; ?></li>
<?php }; ?> //Gibi bir karmasa yerine

--------------------------------------

<ul>
foreach($takimlar as $takim):
<li><?=$takim;?></li>
endforeach;
</ul> //Daha iyi

Son olarak klavye düzenini ingilizce kullanmanız [ ] ( ) { } ; gibi bir çok proogramlama dilinde sık kullanılan özel karakterlere hızlı erişim sağlar. Kod yazarken klavye ile interaktifiniz bir neble konforlaşır.